Mühendislik Sigortası

İnşaat Bütün Riskler Sigortası

Gulf Sigorta, İnşaat All Risks (Bütün Riskler) adlı ürünü ile inşaat faaliyetleri süresince ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek hasarları güvence altına almaktadır. Projenin devamlılığının sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi gibi önemli konuların çözümlenebilmesinde İnşaat All Risks Sigortası’nın önemi ve gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Teminatlar

Aşağıda belirtilen riskler en temel teminatlar olmakla birlikte genel şartlarda istisna edilmeyen ani ve beklenmedik olaylar da teminat kapsamındadır.

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Deprem
 • Sel
 • Çığ
 • Kasırga
 • Fırtına
 • Seylap
 • Deprem
 • Kar Ağırlığı
 • Toprak Çökmesi ve Kayması
 • Araç Çarpması
 • Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs
 • Sel
 • Deprem

Montaj Bütün Riskler Sigortası

Gulf Sigorta tarafından sunulan Montaj All Risks (Bütün Riskler) adlı poliçe ile montaj faaliyetleri süresince; ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek hasarlar güvence altına alınmaktadır. 

Teminatlar

Aşağıda belirtilen riskler en temel teminatlar olmakla birlikte genel şartlarda istisna edilmeyen ani ve beklenmedik olaylar da teminat kapsamındadır.

 • Yangın

 • Yıldırım

 • İnfilak

 • Fırtına

 • Kasırga

 • Toprak çökmesi ve kayması

 • Deprem gibi doğal afetler

 • Sel

 • Seylap

 • Dört haftalık tecrübe devresi

 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

 • Kar ağırlığı

 • Çığ

 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi

 • Araç çarpması

Makine Kırılması Sigortası

Gulf Sigorta, Makine Kırılması Sigortası ile işyerlerindeki makinelerde oluşabilecek risklere ve uğranabilecek büyük boyutlu zararlara karşı koruma sağlamaktadır. Bu ürün makinelerin korunması ve devamlılığı hususlarında karşılaşılabilecek riskler için kapsamlı güvence sunmaktadır.

Teminatlar

 • İşletme kazalarından,

 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,

 • Yağlama kusurlarından,

 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,

 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,

 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası

Gulf Sigorta, Elektronik Cihaz Sigortası ürünü ile elektronik cihazların korunması ve kullanımının devamlılığı için karşılaşılabilecek ani ve beklenmedik risklere karşı kapsamlı güvence sunmaktadır. Elektronik Cihaz Sigortası ile işyerindeki elektronik cihazlarda oluşabilecek hasarlar sonucu meydana gelen zararlar karşılanmaktadır. 

Teminatlar

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

 • Hatalı dizayn ve malzemeden,

 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

 • Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,

 • Kavrulma, kararma, duman ve isten,

 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ