Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırın, evinizde huzurlu bir geleceği güvence altına alın.

  • Zorunlu sigortadır.
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan hasarları kapsar.
  • Sigorta süresi 1 yıl
  • Tüm Türkiye'de geçerlidir.

Önemli Notlar

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan yerleşim yerlerini deprem durumlarına karşı güvence altına almaya yönelik bir sigortadır.

Hangi binalar ve bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gerekir?

  • 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Bu sigorta ile hangi durumlar teminat altına alınmıştır?

Konut Mini Onarım ile evinizdeki küçük onarımları ücretsiz yaptırabilirsiniz.

  • Depremin, yangın, infilak ve yer kayması da olmak üzere, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar;
  • Merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar sigorta bedeline kadar olmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ