Sağlık Sigortası

Kanser Sigortası

AIG Sigorta günümüzde tedavisi olan fakat hastane masraflarının yüksekliği ve kısıtlı tedavi imkanları nedeniyle hastaları maddi ve manevi olarak zor durumda bırakabilen kansere karşı sizin için özel olarak hazırladığı Kanser Sigorta Paketi ile çağımızın en önemli hastalığına karşı sizi koruma altına alır.  

AIG Kanser Sigortası, teşhis konulduğunda yapılan toplu nakit ödeme, maddi ihtiyaçların üstesinden daha rahat gelmenize ve böylece çok daha rahat koşullarda tedavi görmenize yardımcı olur. Üstelik bu sigortaya AIG Sigorta'nın uygun fiyatları dahilinde bütçenizi zorlamadan sahip olabilirsiniz. 
 
Poliçe, prostat, meme, kolon, akciğer, mide, gırtlak kanseri gibi sigorta kapsamındaki bir kanser nedeniyle (cilt kanseri hariç) tanılanması halinde sigortalıya, poliçede yazılı miktara kadar tazminat ödenir. Poliçe aynı zamanda sigortalının, belirtileri önceden var olmamak koşuluyla,aynı nedenle hastanede yatarak tedavi görmesi halinde ise gündelik tazminat ödemeyi, poliçe limit, genel ve özel şartları dahilinde taahhüt eder. Böylece sıkıntılı tedavi sürecinde sigortalılarımızı maddi kaygılardan uzak tutarak, kaliteli hizmet alabilmeleri için gerekli maddi desteği ve korumayı sağlıyoruz.

İkinci Görüş Hizmeti

Yanlış bir teşhis ya da gereksiz bir prosedür bazen ölümcü sonuçlara yol açacak kadar tehlikeli olabilir.İkinci Görüş Hizmeti sayesinde bu tip durumlar önlenebildiği gibi ,kritik öneme sahip zamanlarda sağlanacak alternatif bir görüş size manevi huzur da sağlayacaktır. Yanlış teşhis sizin için hiçbir zaman bir ihtimal olmamalıdır.

AIG Sigorta'nın poliçenize otomatik olarak eklediği "İkinci Görüş" hizmeti ile bu ihtimali ortada kaldırıcak ve bu hizmet sayesinde dünyaca bilinen uzmanlardan ikinci görüş alabileceksiniz.

İkinci görüş hizmeti almak için yapmanız gereken tek şey İkinci Görüş Türkiye Ofisi ile temasa geçmek. Üstelik, poliçeniz kapsamında olan hastalıklar için hizmetle ilgili hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.

İkinci Görüş'ün Tıbbi Direktörü bulgularınızı son teknoloji ürünü bilgisayar sistemi sayesinde uzmanlık alanlarına göre yanda listelenmiş olan Amerika ve İngiltere'nin önde gelen hastanelerine ulaştıracak ve birkaç gün içerisinde konunun uzmanları tarafından imzalanmış ikinci görüş raporu size ulaştırılacaktır.

Kanser Sigortası Özel Şartları
Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)  
Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser, sabit dokuların veya kan sisteminden alınan preparatlann mikroskobik muayenesi ile pozitif olarak teşhis edilmelidir. Bu tür bir teşhis şüpheli tümör, doku veya numunenin histolojik, patalojik, sitolojik tanısından sonra tamamen, kabul görmüş habislik kriterlerine dayalı olacaktır ve kanser sigortalıda ilk kez teşhis edilecektir. Klinik teşhis yani ön tanı bu standardı karşılamaz. Malign Melanom hariç, cilt kanseri, yayılmayan karsinom ve CIN lezyonu, hangi histolojik, patalojik, sitolojik dereceye veya kategoriye ait olursa olsun dahil edilmeyecektir. Sigorta süresi öncesinde varlığı veya belirti ve izleri tanılanmış olan iyi huylu dahil tüm kitlelerin sigorta dönemi içerisinde aynı dokuda kanser olarak teşhis edilmesi halinde ilk defa kanser ile tanılansa dahi tazminat ödenmeyecektir Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser, sabit dokuların veya kan sisteminden alınan preparatlann mikroskobik muayenesi ile pozitif olarak teşhis edilmelidir. Bu tür bir teşhis şüpheli tümör, doku veya numunenin histolojik, patalojik, sitolojik tanısından sonra tamamen, kabul görmüş habislik kriterlerine dayalı olacaktır ve kanser sigortalıda ilk kez teşhis edilecektir. Klinik teşhis yani ön tanı bu standardı karşılamaz. Malign Melanom hariç, cilt kanseri, yayılmayan karsinom ve CIN lezyonu, hangi histolojik, patalojik, sitolojik dereceye veya kategoriye ait olursa olsun dahil edilmeyecektir. Sigorta süresi öncesinde varlığı veya belirti ve izleri bariz olan kitlelerin sigorta dönemi içerisinde aynı dokuda kanser olarak teşhis edilmesi halinde dahi tazminat ödenmeyecektir. 

Gündelik Hastane Teminatı 
Sigortalı bu poliçe teminatı altında olan kanser hastalığından(cilt kanseri hariç) dolayı hastanede tedavi görürse, Gündelik Hastane Teminatı altında belirtilen gündelik tazminat, 1 günlük bir muafiyet uygulandıktan sonra kanser teşhis tarihinden itibaren 1 yıl içinde hastanede yattığı her gün başına poliçe teminat limiti dahilinde ödenecektir.
   
Azami Tazminat Miktarı
 Gündelik Hastane Teminatı azami birbirini takip eden 100 gün için, 1 günlük muafiyet uygulanarak ödenecektir. Sigortalı Gündelik Hastane Teminatı için, hastanede kalınan ilk günden itibaren ancak tek bir kanser hastalığı dolayısıyla tazminat alabilir. 

Teminat Süresi
Sigorta Sigorta teminatı poliçede belirtilen gün Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve bir (1) ayın sonunda aynı gün Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de sona erer.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar sigorta paketi teminat kapsamında yer alan kritik hastalıklardan herhangi birine yakalanmanız durumunda poliçe limitiniz dahilinde sizi güvence altına alacaktır. Bu durumda size ödenecek nakit para ile hastalık döneminizde maddi anlamda sıkıntı yaşamayacaksınız.

Tehlikeli Hastalıklar Sigorta poliçesi  ile kanser, ilk kalp krizi, körlük, felç, böbrek yetmezliği gibi toplam 11 tehlikeli hastalığa karşı sigortalılarımızı güvence altına alıyoruz. Ek olarak ücretsiz İkinci Görüş Hizmetinden'de ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Bu hastalıklardan herhangi birinin teşhisi sebebi ile hastanede yatarak tedavi görülmesi  halinde de, ayrıca gündelik tazminat ödemesi yapıyoruz. Talepler poliçe genel ve özel şartları doğrultusunda hızlı hasar ödemesi anlayışı ile değerlendirilmektedir.

İkinci Görüş Hizmeti

Yanlış bir teşhis ya da gereksiz bir prosedür bazen ölümcü sonuçlara yol açacak kadar tehlikeli olabilir.İkinci Görüş Hizmeti sayesinde bu tip durumlar önlenebildiği gibi ,kritik öneme sahip zamanlarda sağlanacak alternatif bir görüş size manevi huzur da sağlayacaktır. Yanlış teşhis sizin için hiçbir zaman bir ihtimal olmamalıdır.

AIG Sigorta'nın poliçenize otomatik olarak eklediği "İkinci Görüş" hizmeti ile bu ihtimali ortada kaldırıcak ve bu hizmet sayesinde dünyaca bilinen uzmanlardan ikinci görüş alabileceksiniz.

İkinci görüş hizmeti almak için yapmanız gereken tek şey İkinci Görüş Türkiye Ofisi ile temasa geçmek. Üstelik, poliçeniz kapsamında olan hastalıklar için hizmetle ilgili hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.

İkinci Görüş'ün Tıbbi Direktörü bulgularınızı son teknoloji ürünü bilgisayar sistemi sayesinde uzmanlık alanlarına göre yanda listelenmiş olan Amerika ve İngiltere'nin önde gelen hastanelerine ulaştıracak ve birkaç gün içerisinde konunun uzmanları tarafından imzalanmış ikinci görüş raporu size ulaştırılacaktır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

A. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası yürürlükte olan sigorta poliçesi süresi içinde teşhis edilmesi halinde aşağıdaki 11 ana tehlikeli hastalığı kapsar. 

1. Kanser (Cilt kanseri hariç)

İşbu poliçe sigortalının ek teminat olarak ayrı satın alması ve poliçede belirtilmesi şartıyla sigortalının aşağıda belirtilen on ilave Tehlikeli Hastalıklardan birinin  teşhis edilmesi veya aşağıda tanımlandığı üzere sigorta kapsamı dahilinde olan bir ameliyat geçiriyor olması halini de teminat altına alır:

2 - Felç
3 - Körlük
4 - İnme
5 - İlk kalp krizi
6 - Koroner damar ameliyatı
7 - Böbrek Yetmezliği
8 - Hayati organ nakli
9 - Koma
10 - Ağır yanıklar
11 - Çoklu skleroz

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ